Kontingent: 150,00 kr. om året pr. person


Betales til din kontaktperson, 

eller på

Konto no. 0757 - 3230 2969 35


Alle priser på arrangementerne er medlemspriser.

Ikke medlemmer kan deltage mod forhøjet pris.

Afbud til arrangementerne skal altid meddeles bestyrelsen uanset tidspunkt.