Kontingent

   Trekantens Familie og Kulturforening

               


 Kontingent: 100,00 kr. om året pr. person

Alle priser på arrangementerne er medlemspriser.

Ikke medlemmer kan deltage mod forhøjet pris.


Afbud til arrangementerne skal altid meddeles bestyrelsen uanset tidspunkt.