Bestyrelsen

   Trekantens Familie og Kulturforening

Bestyrelsen.


Bodil Kvejborg           tlf. 7586 1638

      

Aase Carlsen              tlf. 7595 7602

     

Else Steffensen         tlf. 7586 6338 

Irene Jensen              tlf. 2498 9682


Jette Marie Jensen    tlf. 6140 8418


Aase Nielsen               tlf. 2929 3168