3. november 2020

   Trekantens Familie og Kulturforening

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 14.00.
Foredrag med nu pensioneret oberst Susanne Bach Bager
i Egeskov Forsamlingshus, Egeskov Bygade 1, 7000 Fredericia.


Susanne Bach Bager blev ved sin udnævnelse i juli 2009 Hærens første
kvindelige oberst med tjenestested i Fredericia.

Hør et spændende foredrag om 40 år ved Forsvaret.


Der serveres kaffe/the og brød i pausen.


Tilm.: Fra mandag den 26. oktober kl. 9 til fredag den 30. oktober 2020.
Medlemspris 100 kr.