10. marts 2021

   Trekantens Familie og Kulturforening

Onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00.
Generalforsamling
i Sognehuset, Fælleshåbsvej 2, 7080 Børkop.


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2021.
Generalforsamling i henhold til lovene.
Fornyelse af medlemsskab.

Der serveres kaffe/the og brød i pausen.


Efter pausen vil Thomas Buur underholde med musik på klaveret og fællessang,
sange som alle kender. Thomas Buur er lokal og uddannet musikpædagog.
Arrangementet er kun for medlemmer.


Tilm.: Fra mandag den 1. marts kl. 9 til fredag den 5. marts 2021.